Sākums
n/a
Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde
 
No: 
2007-10-01
Līdz: 
2008-09-15

Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde
Development of the prototype for the support of inter-institutional flow of knowledge

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: Jānis Grundspeņķis, Ģirts Vulfs, Uldis Sukovskis, Mārīte Kirikova, Inese Urpena, Ilze Andersone, Valts Ausmanis, Renāte Strazdiņa, Ginta Štāle, Viktorija Vinogradova, Jūlija Stetjuka, Ligita Bušinska

Izpildes termiņš: 01.10.2007- 15.09.2008.

Projekta mērķis ir izveidot sistēmu, kas adekvāti atspoguļotu potenciālās izmaiņas reflektantu zināšanās un ļautu augstskolai savlaicīgi sagatavoties noteikta studentu kontingenta uzņemšanai, kā arī dot kvalitatīvu atgriezenisko saiti tām institūcijām, kuras ir iesaistītas gan skolnieku, gan skolotāju apmācībā.

Projektu finansē: Rīgas Tehniskā universitāte