Sākums
n/a
Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde
 
No: 
2007-02-01
Līdz: 
2007-12-28

Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde uz nākotni orientētiem pētījumiem
The development of a conceptual model of the knowledge management system module for future oriented research

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: Jānis Grundspeņķis, Mārīte Kirikova, Arturs Puga, Renāte Strazdiņa, Dace Apšvalka, Anna Pozdņakova, Dace Doniņa, Jūlija Stetjuka, Ligita Bušinska

Izpildes termiņš: 01.02.2007- 28.12.2007.

Projekta mēŗķi:
1. Izpētīt kognitīvsociālās pieejas potenciālās iespējas zināšanu intensīvu procesu modelēšanā
2. Pilnveidot mazo un vidējo uzņēmumu zināšanu pārvaldības koncepciju, izstrādājot zināšanu pārvaldības moduļa, kas palīdz realizēt uz nākotni orientētus pētījumus (forsaita jomā), konceptuālo modeli.

Projektu finansē: Latvijas Zinātņu Padome