Sākums
n/a
Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās
 
No: 
2006-08-02
Līdz: 
2008-07-31

ESF Nacionālās programmas "Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās" (ERAF) projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./ 000082 ''Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde''

Projekta vadītāja: E.Kaufmane (Latvijas Valsts augļkopības institūts)

Projekta koordinators no RTU puses: J.Eiduks

Projekta uzpildītāji (RTU): J.Eiduks, A.Stepanovs, K.Romans, G.Vītols, L.Sudraba, V.Tomko, M.Kirikova, J.Makņa, E.Vorslovs

Izpildes termiņš: 02.08.2006 – 31.07.2008

Projekta vispārīgais mērķis ir jaunu informācijas apkopošanas, analīzes un izplatīšanas sistēmu, to nodrošinošo programmatūras tehnoloģiju izstrāde un ieviešana Latvijas kokaugu ģenētisko resursu aizsardzībā un ilgtspējīgā izmantošanā. Projekta zinātniskais un tehniskais mērķis - izveidota starptautiski savietojama Latvijas kokaugu ģenētisko resursu (in situ, ex situ, in vitro) datu banka, kas nodrošina kompleksu informācijas glabāšanu, meklēšanu un analīzi.

Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds

Saite: http://www.lvai.lv/ERAF/ERAFprojekts.htm