Sākums
n/a
SOCRATES "ETN TRICE
 
No: 
2008-10-01
Līdz: 
2011-09-30

SOCRATES "ETN TRICE (Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education")

Līguma Nr. 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW
Projekta vadītājs: A.S. Smrikarov (Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria)
Projekta koordinators no Latvijas puses: J.Grundspeņķis
Projekta izpildītāji no Latvijas puses: A. Anohina-Naumeca, R. Rollande
Izpildes termiņš: 01.10.2008- 30.09.2011.
Iemesli:

* Datorzinātnes nozare ātri mainās un dinamiski attīstās. Izglītības sektoram ir jāatbalsta cieša saikne starp inovācijām un pētījumiem. Projekts mēģina izveidot sasaisti starp apmācību, pētniecību un inovācijām, ieviešot progresīvas izglītības programmas datorzinātnes izglītības sfērā.
* Projekta konsorcijs ir veiksmīgi realizējies un izpildījis divus tematiskus tīklus: ECET un DEC. Rezultātā tika izstrādāti salīdzināmi profesiju standarti un studiju programmas trīs studiju līmeņos. Lai noslēgtu ciklu, ir nepieciešams sasaistīt apmācību, pētniecību un inovācijas datorzinātnes izglītības sfērā.
* Pašreizējais projekts kalpos kā priekšnosacījums nākošā projekta sagatavošanai, ar mērķi izveidot strukturālu tīklu, kas veicinās „zināšanu trīsstūri”.

Šī projekta mērķis ir ieviest pētniecību un inovācijas datorzinātnes izglītības sfērā. Tas tiks sasniegts, analizējot esošu situāciju, daloties pieredzē, izplatot labas prakses piemērus starp visiem partneriem un paaugstinot izglītības kvalitāti, izmantojot inovatīvas apmācības tehnoloģijas. Galvenā mērķa cits aspekts ir integrēt komandas no universitātēm, pētniecības institūtiem un kompānijām, lai ETN TRICE kļūtu par apmācības, pētniecības un inovāciju operatoru datorzinātnes izglītības sfērā.

Projekta mērķi:

 1. Izveidot Eiropas līmeņa tematisku tīklu apmācībai, pētniecībai un inovācijām datorzinātnes izglītības sfērā;
 2. Izpētīt esošu situāciju attiecībā uz sasaiti starp apmācību, pētniecību un inovācijām datorzinātnes izglītības sfērā;
 3. Reorganizēt apmācību un kursu piegādi, balstoties uz inovatīvām apmācības tehnoloģijām;
 4. Ieviest pētniecību mācību procesā;
 5. Veicināt inovācijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar kompānijām;
 6. Organizēt studentu prakses vietas un studentu Eiropas līmeņa darba fabriku;
 7. Veikt Erasmus Mundus mehānismu analīzi, lai ieviestu jaunas studiju programmas;
 8. Izplatīt projekta rezultātus.

ETN TRICE galvenās aktivitātes tiks veiktas trīs virzienos:

 1. Mācīšana, kas ved uz augstas kvalitātes izglītību, izmantojot modernas tehnoloģijas tādas kā e-studijas, m-studijas, u.c.;
 2. Iespēju nodrošināšana studentu un personāla aktīvai līdzdalībai dažādās pētnieciskās aktivitātēs;
 3. Inovāciju veicināšana, balstoties uz ciešu sadarbību ar kompānijām un maza un vidējā lieluma uzņēmumiem.

Rezultāti un produkti:

 1. Saišu starp apmācību, pētniecību un inovācijām datorzinātnes izglītības sfērā analīzes rezultāti;
 2. Modificētas salīdzināmas studiju programmas bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņiem;
 3. Inovatīvu apmācības tehnoloģiju centru datorzinātnes izglītības sfērā virtuāls tīkls;
 4. Novērtēšanas parametri pētniecisku tēmu atbilstības noteikšanai apmācībā;
 5. Datubāzes ar apmācības un pētnieciskām tēmām bakalaura un maģistra studiju studentiem;
 6. INFO-SYS pētniecības projektu tiešsaistes datubāze;
 7. Trīs starptautiskās e-studiju konferences;
 8. Trīs starptautiskās CompSysTech konferences;
 9. Studentu Eiropas līmeņa darba fabrika.

Projekta tīmekļa lapa: http://trice.ecs.ru.acad.bg