Sākums
n/a
Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un IT nozarēs
 
No: 
2010-01-04
Līdz: 
2012-12-31

Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu

Projekta iesniedzējs: APP Latvijas Valsts augļkopības institūts

Projekta sadarbības partneri: APP „Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta zinātniskā vadītāja: Inga Moročko-Bičevska (Latvijas Valsts augļkopības institūts)

Projekta galvenais izpildītājs: J.Eiduks

Projekta uzpildītāji (RTU): A.Stepanovs, L.Sudraba, K.Romans, A. Plečs

Izpildes termiņš: 04.01.2010. – 31.12.2012

Projekta mērķis ir zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu. Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā LR Dobelē, Salaspilī un Rīgā, sadarbojoties LV Augļkopības institūtam (projekta iesniedzējs) ar LV Mežzinātnes institūtu “Silava” un Rīgas Tehnisko universitāti (sadarbības partneri). Projektā paredzēts veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, kurš aptver dārzkopības, mežzinātnes, pārtikas un informācijas tehnoloģijas nozares.

Paredzētās aktivitātes:

  1. projekta vadība;
  2. jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide;
  3. zinātniskā pētījuma īstenošana 4 virzienos - augu patogēnu populāciju ģenētikas un augu rezistences mehānismu izpēte, šķirņu izvērtēšana un jaunu produktu izstrāde, bioloģisko resursu pētnieciskās informācijas sistēmas izveide;
  4. sadarbības veicināšana ar pētniecības institūtiem, augstskolām un komersantiem;
  5. publicitātes pasākumu īstenošana;
  6. jaunu darba vietu izveide projektā iesaistītajās institūcijās. Projekta īstenošanas rezultātā papildus zinātnei uz vienlīdzīgiem pamatiem tiks piesaistīti un sagatavoti augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki un izveidotas jaunas darba vietas, veikts nozarēm svarīgs zinātnisks pētījums un veicināta izglītības, pētniecības iestāžu un komersantu sadarbība.

Saites:

http://www.lvai.lv/ESF2/ESF2projekts-par%20projektu.html

http://sites.google.com/site/esfcilvekresursuprojekts/

Projektu finansē: Eiropas Sociālais fonds