Sākums
n/a
Absolvente Ligita Komule
 

Vispirms, kurā gadā Jūs beidzāt studijas RTU un ko Jūs pabeidzāt?

Es beidzu RTU STPK bakalaura programmu 2000. gadā.

Kādēļ vispār savulaik tika izlemts studēt šajā sfērā?

Uz RTU DITF, (toreiz ASTF fakultāti) tika nolemts iet, jo interesēja informātika (cik jau nu bija nojausmas par to, kas tas ir, pēc vidusskolas). Izvēle par labu LDI pēc 2. kursa (ja pareizi atceros) bija mācībspēku dēļ, jo tas, kā viņi pasniedza vielu radīja daudz lielāku interesi par mācībām nekā citu institūtu pasniedzēji. Tālāk STPK izvēlē lielāko lomu nospēlēja labas sekmes prof. J.Eiduka un katedras vadītāja prof. J. Grundspeņķa vadītajos kursos.

Ko Jūs ieguvāt no šīs augstskolas? Vai tā attaisnoja Jūsu cerības?

Ieguvu ļoti daudz, jo šobrīd strādāju pēc specialitātes un esmu ļoti apmierināta ar iegūtajām zināšanām. Bet vienmēr jau var labāk. Cerības tika attaisnotas pilnībā.

Jūs teicāt, ka strādājiet pēc specialitātes, vai Jūs nevarētu pastāstīt konkrētāk par Jūsu darbu?

Šobrīd strādāju A/S Hansabanka Pielietojumu uzturēšanas nodaļā, par pielietojumu administratoru. Tas ir 100% saistīts ar to, ko pasniedza prof. J.Eiduks. Es strādāju ar liela apjoma datu bāzēm (Oracle un Teradata), veidoju pieprasījumus - tas ietver vienkāršu SQL vaicājumu rakstīšanu un arī sarežģītu procedūru rakstīšanu datu apstrādei. Noderēja arī prasme, iegūta pie prof. M. Kirikovas, diagrammu veidošanā, kā arī citas iemaņas.

Iedomāsimies, ka Jums būtu jāstājas augstskolā, vai Jūs atkal izvēlētos RTU?

Ja nestrādātu, tad viennozīmīgi izvēlētos RTU un tos pašus pasniedzējus (ar nelieliem izņēmumiem). Ja strādāju, tad grūti pateikt, jo nezinu, kā RTU ir ar neklātienes studijām.

Kam Jūs vispār ieteiktu studēt STPK un kādēļ?

Neieteiktu tiem, kas negrib neko darīt, kam patīk norakstīt no citiem vai arī kā savādāk “šmaukties”. Tad jāizvēlas cita katedra. Ieteiktu tiem, kam ir interese par STPK sniegtajām zināšanām, jo ir pietiekošs praktisko nodarbību skaits, kā arī spēcīga pasniedzēju komanda, lai iegūtās zināšanas būt konkurētspējīgas darba tirgū.

Ko Jūs ieteiktu mums, studējošajiem, veiksmīgas karjeras veidošanā?

Izmantot pasniedzēju zināšanas, jo STPK pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši. Tas ļoti noder nākotnē. Visu iemācīties nekad nav iespējams, tāpēc drusku “pasijāt” priekšmetus tajos, kuru zināšanas varētu noderēt un tajos, kurus varbūt nākotnē neizmantos. Labi jau zināt no visa pa druskai, bet vajag arī kaut ko zināt pilnībā. Man noderēja tas, ka interesēja prof. J.Eiduka lekcijas, centos visu iemācīties un tas pilnībā attaisnojās.

Ka Jūs domajāt, šī sfēra datorzinātnes šobrīd vēl ir perspektīva?

Protams, ka ir perspektīva. Datorzinātne (kā zinātne, nevis vienkārši IT) ir pieprasīta tikai Rīgā (ja runā par Latviju), tāpēc darba lauks varbūt arī nav īpaši plašs, bet toties labi speciālisti tiek meklēti, arī pie mums, Hansabankā.

Ar ko vispār Jums palikuši atmiņā studiju gadi RTU?

Ar dzīvi kopmītnēs. Ar garlaicīgām studijām 1.kursā un interesantām studijām 3.kursā. Ar STPK pasniedzēju ieinteresēto, taisnīgo un vienlīdzīgo (vienvārdsakot - cilvēcisko) attieksmi pret studentiem. Bija interesanti studēt.

Kādi varētu būt Jūsu ieteikumi pasniedzējiem par mācību procesu un tā kvalitāti?

Godīgi sakot, tā uzreiz nevaru atcerēties, kas nepatika STPK. Ja runā par citām katedrām, tad bija pasniedzēji, kas varēja pirms ieskaites pateikt: „Jūs jau tāpat šajā priekšmetā neko nesaprotat, tāpēc dodiet vien ieskaišu grāmatiņas.” Bija priekšmeti, kur varēja noklausīties lekciju un neko nesaprast. Bija pasniedzēji, kuri, kā likās, paši ne īpaši orientējās savā priekšmetā. Bet tie, par laimi, bija priekšmeti, kas man nākotnē nenoderēja.

Kuri pasniedzēji vislabāk palikuši atmiņā un kādēļ tieši viņi?

Protams, prof. J. Grundspeņķim dodu pirmo vietu, jo viņš ir pat ļoti patīkams, godīgs, pacietīgs, pretīmnākošs un talantīgs pasniedzējs. Viņš prot paskaidrot arī sarežģītas lietas saprotamā valodā. Es rakstīju pie viņa bakalaura darbu. Pēc tam, prof. J. Eiduks. Viņa priekšmeti man interesēja visvairāk. Ar lielu interesi gāju uz viņa lekcijām, jo viņš ļoti labi izstāsta vielu, izmantojot piemērus no reālās dzīves, nevis tikai tīru teoriju. Arī ļoti patika prof. M. Kirikova. Stingra, bet taisnīga pasniedzēja. Viņas praktiskajās nodarbībās varēja iegūt tiešām reālas un izmantojamas zināšanas. Vēl ir arī citi pasniedzēji no citām katedrām vai fakultātēm (kas pasniedza kādas lekcijas), kurus atceros, bet precīzi neatceros uzvārdus, tāpēc labāk neminēšu.

Kādas Jums bija attiecības ar kursa biedriem?

Protams, bija kursa biedri, kas vienmēr gribēja būt pirmie, bet būtībā grupa bija gadījusies daudzīga un izpalīdzīga.

Vai Jūs atceraties savu izlaiduma dienu? Un kas tieši palicis atmiņā?

Izlaiduma dienu atceros. Pirms sava izlaiduma biju citas katedras izlaidumā un manējais man patika daudz labāk, bija kaut kā mājīgāk un daudz personiskāk.