Sākums
n/a
Absolvents Ainārs Auziņš
 

Kam Jūs vispār ieteiktu studēt RTU DITF LDI STPK un kādēļ?

To es iesaku darīt talantīgiem un gudriem jauniešiem, kuri vēlas kaut ko sasniegt. Vēl ļoti svarīgi ir, lai tās lietas vispār interesē, citādi studijām nebūs vajadzīgās atdeves . Tieši šajā katedrā iesaku mācīties tādiem, kas vēlas apgūt sistēmas analīzi un būt par vadītājiem jebkurā līmenī, kas negrib tikai programmēt.

Ko Jūs ieteiktu mums, studējošajiem, veiksmīgas karjeras veidošanā?

Pirmkārt, visiem Jums iesaku saprast lietas būtību visās lietās, jo nav jēgas, ja saprot atsevišķas detaļas, bet galvenais paliek neskaidrs. Kad rakstiet bakalaura darbu noteikti centieties saprast, kas ir galvenais un kas detaļa, jo lietas būtība un principi paliks tā pati vienmēr, bet detaļas mainās. Vēl – noteikti ir jāatrod pareizā niša, jo katrs tomēr ir citādāks un viņam jādara kas cits. Tā kā nevar zināt, kurā brīdī derēs tās zināšanas, ko pasniedzēji Jums cenšas dot, ņemiet pretī visu, ko Jums dod. Ja kaut kas tiks palaists garām, tad vēlāk tas būs jāapgūst kādos kursos, kas parasti nav nekādi lētie.

Ja Jūsu absolvētā katedra vēlētos ar Jums sadarboties, vai Jūs to darītu? Kāda varētu būt šī sadarbība?

Patiesībā esmu jau sadarbojies ar katedru, jo kādus 3 vai 4 gadus esmu ticis uzaicināts eksaminācijas komisijas sastāvā, kas vērtē inženieru aizstāvēšanās darbus. Vēl esmu piedalījies CAISE 2004 konferencē vadot tehniskā atbalsta nodrošināšanu. Vai es sadarbotos arī turpmāk? Jā, ja vien man tas būs iespējams.

Ar ko Jums palikuši atmiņā studiju gadi RTU?

Vislabāk tos atceros tieši ar grupas kolektīvismu.

Kādi varētu būt Jūsu ieteikumi pasniedzējiem par mācību procesu un tā kvalitāti?

Kvalitāte vienmēr ir jāuzlabo! Es domāju, ka pasniedzēji noteikti vadās pēc tā, kas vispār notiek šajā sfērā, un sniedz Jums kvalitatīvas zināšanas. Ko es varētu ieteikt? Lai būtu kāds priekšmets, kurā tiek sniegtas pamatzināšanas projektu vadībā. Nezinu, vai tāds kurss ir, bet šīs zināšanas varētu būt ļoti noderīgas.

Vai šī sfēra, respektīvi, datorzinātnes, šobrīd vēl ir perspektīva? Kāpēc?

Jā, sfēra noteikti vēl joprojām ir perspektīva. Datori tagad ir it visur, tādēļ man brīžiem pat šķiet, ka ir jau par daudz, jo tagad ir tā, ka visu un visur grib uzskaitīt, kaut gan ne vienmēr šo informāciju izmanto lietderīgi.

Kuri pasniedzēji vislabāk palikuši atmiņā un kādēļ tieši viņi?

Protams, vislabāk atceros Grundspeņķi, Kirikovu un Eiduku. Vēl arī Sukovski, jo viņš labi pasniedz tādas manuprāt „sausas” lietas, kas citādi nebūtu saprotamas.

Kādas bija attiecības ar kursa biedriem (vai bija jaušamas konkurences cīņas)?

Attiecības viennozīmīgi bija foršas. Kaut arī biju vecāks par pārējiem, mēs ļoti labi spējām sadarboties. Man bija pieejamas visādas tehniskas iespējas (piemēram, kopēt), tādēļ palīdzēju citiem. Arī visādi „tusiņi” notika esot kopā lielākai grupas daļai. Konkurences nebija. Mēs vēl joprojām sazināmies.

Vai atceraties savu izlaiduma dienu? Ja jā, tad kas tieši palicis atmiņā?

No izlaiduma man palikušas patīkamas atmiņas. Sevišķi tas, ko teica Grundspeņķis, kas es esot “ielecis” no pavisam citas sfēras - elektromehānikas, bet trīs gados ieguvis maģistra grādu datorzinātnēs.

Vai Jūs iesakāt studiju laikā strādāt?

Jā, iesaku, bet noteikti tikai specialitātē. Vispār man jau viegli teikt, jo pašam bija darbs Latvenergo saistīts ar IT, ko varēju salīdzinoši labi apvienot ar studijām.

Kādēļ, Jūsuprāt, mums tika ieteikts Jūs intervēt?

Nezinu gan. Kirikova droši vien ieteica mani intervēt, jo mums bija labas attiecības. Tā es vismaz uzskatu. Varbūt arī tāpēc ka pēc studijām ir bijusi dažāda veida sadarbība ar šo RTU fakultāti