Sākums
n/a
BAKALAURA DARBS
 

Termiņš bakalaura darba tēmas izvēlei: 2015.gada 16.novembris

Iesniegums bakalaura darba tēmas izvēlei

 

Seminārs "Ievads bakalaura darba izstrādē" (09.11.2015.)

  Video

  Prezentācija

 

Seminārs "Ievads literatūras meklēšanā" (23.11.2015.)

  Video

  Prezentācija

 

TĒMAS UN VADĪTĀJI

VIRZIENS: Mākslīgais intelekts un sistēmu teorija

 

Profesors Jānis Grundspeņķis

  Tēmas 2015./2016.

  Kontaktinformācija

  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Asociētais profesors Agris Ņikitenko

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Asociētā profesore Alla Anohina-Naumeca

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītājas raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Docents Egons Lavendelis

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Lektore Ilze Andersone

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītājas raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Zinātniskā asistente Sintija Petroviča

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītājas raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Zinātniskā asistente Māra Pudāne

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītājas raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Doktorants Mārtiņš Ekmanis

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Doktorants Harijs Grīnbergs

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Doktorants Agris Rieksts
  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

VIRZIENS: Datu bāzes

Profesors Jānis Eiduks

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem
 

Sistēmanalītiķis Ainārs Auziņš

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

VIRZIENS: Sistēmu analīze un biznesa informātika

Profesore Mārīte Kirikova

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītājas raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Pētnieks Pēteris Rudzājs

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Doktorants Jānis Makņa

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītāja raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem

 

Doktorante Anita Finke

  Tēmas 2015./2016.
  Kontaktinformācija
  Vadītājas raksturojums, atbildot uz anketas jautājumiem