Sākums
n/a
II kursa inženieru praktiskā darba atskaite
 

 

I. Ievads.


II. Organizācijas struktūra un galvenie darbības virzieni. Pēdējos 5 gados veikto projektu uzskatījums un raksturojums (apjoms: 2-3 lpp.).


III. Praktiskā darba laikā veikto uzdevumu apraksts (apjoms: 4-5 lpp.).


IV. Organizācijā izmantotās informācijas sistēmas un informācijas tehnoloģijas izvērtējums (apjoms: 3-5 lpp.).


V. Secinājumi.

Pielikumā: Izziņa par praktiskā darbā nostrādāto laiku un ieņemamo amatu.