Sākums
n/a
Intervijas ar absolventiem
 

Kursa Datorsistēmu projektēšanas pamati ietvaros tika izstrādāta jauna STP katedras lapas sadaļa, kurā ir iespējams iepazīties ar katedras absolventu intervijām.

Apkopojot veiktās intervijas, vēlamies piebilst, ka praktiski visi katedras absolventi ir apmierināti ar RTU gūtajām zināšanām un izvēlētos šo augstskolu arī tad, ja viņiem šogad būtu jāizvēlas, kur studēt.

Pārsvarā, visi bija izvēlējušies studēt šajā sfērā tādēļ, ka tā tika uzskatīta un, protams, vēl joprojām tiek uzskatīta par ļoti perspektīvu.

Intervētie absolventi strādā datorzinātņu sfērā, ieņemot dažādus amatus, piemēram , IT projektu koordinators, datu bāzu administrators, datortehniķis, IT projektu vadītājs, kvalitātes sistēmas vadītājs, programmētājs – sistēmanalītiķis, pielietojuma administrators.

Studēt šajā fakultātē un katedrā tiek ieteikts talantīgiem un gudriem jauniešiem, kam ir izteikta loģiskā un analītiskā domāšana un kuri vēlas ko sasniegt. Vēl svarīgi ir, lai datorzinātnes interesē, citādi nebūs vajadzīgās atdeves, tas būs tikai zemē nomests laiks. Tieši STPK katedrā iesaka studēt tiem, kas vēlas apgūt sistēmanalīzi un kas nevēlas tikai programmēt.

Jautājām arī, ko absolventi studējošajiem iesaka karjeras veidošanā, uz ko viņi atbildēja, ka ļoti svarīgi ir pareizi izvēlēties profesiju, organizāciju, un sfēru, kurā būtu ar mieru turpmāk darboties, bet pirms to darīt ir jāsaprot visu lietu būtība un jācenšas ņemt no augstskolas visu, ko tā dod. Studiju laikā jādibina kontakti ar pēc iespējas vairāk kursa biedriem, jo nevar jau zināt, kurā brīdī būs nepieciešama konkrētā kursa biedra palīdzība. Neesot jēgas strādāt gadījuma darbus, kas nav saistīti ar sfēru. Tiek ieteikts strādāt jau studiju laikā savā sfērā, lai iegūtu praksi. Nevajagot baidīties no necila amata. Ir jāiegūst pietiekamas profesionālās zināšanas praksē un jākļūst vērtīgam kā speciālistam.

Uz jautājumu, vai absolventi vēlētos sadarboties ar absolvēto katedru, pārsvarā visi atbildēja apstiprinoši, piebilstot vien to, ka sadarbotos, ja viņiem būtu laiks. Absolventi piedāvāja dažāda veida sadarbību.

Visi absolventi, kā vienus no labākajiem mācību spēkiem, atceras Grundspeņķi, Eiduku un Kirikovu.

Intervijas ar absolventiem

Ligita Komule

   

 Ainārs Auziņš

Māris Kārkliņš

Edmunds Andersons

Astra Meklere

Viktorija Vinogradova

Normunds Pētersons