Sākums
n/a
Jaunumi un notikumi
 
Norises laiks: Trešdiena, Aprīlis 7, 2010

2010. gada 7. aprīļa numurā laikrakstā "Dienas Bizness" publicēta intervija ar docentu Agri Ņikitenko, kurā Agris stāsta par aktivitātēm robotu izveidē Latvijā.

Intervija skatāma šeit
Intervija DB

Pr, 2011-02-28 15:06

STP katedra aktīvi ir iesaistījusies divu jaunu studiju programmu gatavošanā: "Biznesa informātika" un "Intelektuālas robotizētas sistēmas".

Abas studiju programmas tiek gatavotas ciešā sadarbībā ar dažādām RTU struktūrvienībām un citu valstu augstskolām.

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Biznesa informātika" galvenais uzdevums būs integrēt dažādu biznesa un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomu zināšanas un attīstīt studentu sistēmisko domāšanu. Plašāku informāciju par studiju programmu var iegūt http://stpk.cs.rtu.lv/BI/

Akadēmiskās bakalaura un maģistra studiju programmas "Intelektuālas robotizētas sistēmas" mērķis būs sagatavot speciālistus, kas spēj izstrādāt un ieviest dažādas robotizētas un intelektuālas sistēmas, izmantojot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus robotikas un mākslīgā intelekta jomās.

Pr, 2011-02-28 14:24
Norises laiks: Ceturtdiena, Oktobris 1, 2009 - Piektdiena, Oktobris 2, 2009

2009. gada 1. un 2. oktobrī Mārīte Kirikova Kristianstādā (Zviedrija) piedalījās 8. starptautiskajā konferencē Perspectives in Busines Informatics Research (BIR 2009) ar referātu "On identity of Business Informatics". 2011. gadā šo konferenci plānots rīkot Rīgā.

bildes albumā

Pr, 2011-02-28 14:22
Norises laiks: Trešdiena, Septembris 16, 2009 - Sestdiena, Septembris 19, 2009

2009. gada 16.- 19. septembrim Nančangā, Ķīnā, Pēteris Rudzājs un Jānis Makņa piedalījās 18. starptautiskajā konferencē par informācijas sistēmu izstrādi (18th International Conference on Information Systems Development) ar referātu "IT knowledge requirements identification in organizational networks: cooperation between industrial organizations and universities" autori Pēteris Rudzājs un Mārīte Kirikova un referātu "Patterns-based IS Change Management in SMEs" autori Jānis Makņa un Mārīte Kirikova.

bildes albumā

Pr, 2011-02-28 14:20
Norises laiks: Ceturtdiena, Septembris 17, 2009 - Piektdiena, Septembris 18, 2009

2009. gada 17. un 18. septembrī Gēteborgā, Zviedrijā, Mārīte Kirikova piedalījās 3. Eiropas konferencē par informācijas pārvaldibu un novērtēšanu (3rd European Conference on Information Management and Evaluation) ar referātu: "Complementary IS and BP changes in SMEs", autori Jānis Makņa un Mārīte Kirikova.

bildes albumā

Pr, 2011-02-28 14:19
Norises laiks: Pirmdiena, Augusts 31, 2009

2009. gada 31.augustā Berlīnes Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā) notika projekta "ETN TRICE -Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education" otrā tikšanās, kuras laika tika apspriesti jautājumi, kas attiecas uz atsevišķo pakešu progresu kopš pirmās projekta tikšanās, sastaptām problēmām un tālākām aktivitātēm. Sistēmu teorijas un projektēšanas katedru minētajā tikšanās pārstāvēja prof. Jānis Grundspeņķis.

Pēc projekta tikšanās tika atklāta 5. starptautiskā konference par e-studijām „E-Learning and the Knowledge society”, kas tika organizēta saskaņā ar iepriekš minētā projekta plānu. Konferences mērķis ir paaugstināt informācijas apmaiņu par teorētiskiem pētījumiem un praktiskām realizācijām e-studiju un m-studiju jomā. Konferences pamattēmas ir e-studijas, m-studijas, virtuālas mācību vides, virtuālas laboratorijas, zināšanu identificēšana, vizualizēšana, dalīšana, un glabāšana, u.c. Konferences laikā Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras profesors J.Grundspeņķis nolasīja referātu „Experience of Continuous Expansion of Adaptive Knowledge Assessment System’s Functionality based on Testing Results”. Minētais referāts tika atzīts par labāko rakstu dotajā konferencē, par ko prof.J.Grundspeņķis 2009.gada 1.septembrī saņēma “Crystal Prize” balvu. Konferences noslēguma daļā prof.J.Grundspeņķis īsumā ir pastāstījis par nākošā gada konferences norises vietu – Rīgu un Rīgas Tehnisko universitāti.

bildes albumā

Pr, 2011-02-28 14:18
Norises laiks: Ceturtdiena, Jūnijs 18, 2009

2009. gada 18.jūnijā Ruses universitātē (Ruse, Bulgārija) notika projekta "ETN TRICE -Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education" pirmā tikšanās.

Projekta mērķis ir ieviest pētniecisko darbu un inovācijās datorizglītībā caur esošās situācijas analīzi, pieredzes apmaiņu, labāko prakšu izplatīšanu un moderno tehnoloģiju ieviešanu. Projektā ir iesaistītas 31 valsts augstākās izglītības iestādes, kopā 61 partnerorganizācija. Projekts sastāv no 8 darba paketēm:

  • WP1- Vadība un koordinēšana,
  • WP2-Esošas situācijas izpēte,
  • WP3-Mācību procesa un kursu reorganizācija, balstoties uz inovatīvām tehnoloģijām,
  • WP4-Pētnieciskā darba ieviešana mācību procesā,
  • WP5-Inovāciju veicināšana caur ciešu sadarbību ar kompānijām,
  • WP6-Kvalitātes Nodrošināšana,
  • WP7-Projekta rezultātu izmantošana, WP8-Projekta rezultātu izplatīšana.

Sistēmu teorijas un projektēšanas katedru minētajā projektā pārstāv prof. Jānis Grundspeņķis, lektore Alla Anohina un doktorante Raita Rollanda, piedaloties darba paketēs WP3, WP4, WP5 un WP8. Projekta pirmajā tikšanās reizē katras paketes vadītāji prezentēja atsevišķas paketes progresu, kā arī tika sniegts apkopojums par padarīto darbu un tika iezīmētas tālākas aktivitātes.

Pēc projekta tikšanās tika atklāta 10.jubilejas starptautiskā konference „CompSysTech’09-Computers Systems and Technologies”. Konferences laikā lektore A.Anohina nolasīja referātu „Scoring Concept Maps: an Overview”, kas tika sagatavots kopā ar prof.J.Grundspeņķi.

bildes albumā

Pr, 2011-02-28 14:16
Norises laiks: Otrdiena, Aprīlis 21, 2009

2009. gada 21. aprīlī notika pasākums "Darbs gribēs studentu", kura laikā DITF pasniedzēji un studenti tikās ar dažādiem IT uzņēmumu pārstāvjiem (BDA, DZC, DPA, iSoft Solutions, Cluster Point, Data pro Grupa, Tilde, Nexum un Mobilly). Tika disuktēts par to, kas notiek pašlaik un kas gaidāms IT nozarē pēc pāris gadiem, kāda ir pašreizējā situācija darba tirgū un kas tiek sagaidīts no jaunajiem darbiniekiem.

bildes albumā

Pr, 2011-02-28 14:14
Norises laiks: Trešdiena, Novembris 12, 2008 - Ceturtdiena, Novembris 13, 2008

2008.gada 12. un 13. novembrī Stokholmā Renāte Strazdiņa ar referātu "Business process modeling perspectives analysis" (līdzautore M. Kirikova) un Mārīte Kirikova ar referātu "Fractal modeling approach for supporting business process flexibility" (līdzautores J. Stecjuka un Ē. Asņina) piedalījās 1. starptautiskajā darba konferencē "The Practice of Enterprise Modelling".

bildes albumā

Pr, 2011-02-28 14:12
Norises laiks: Ceturtdiena, Novembris 6, 2008 - Piektdiena, Novembris 7, 2008

No 2008. gada 6. novembra līdz 7. novembrim Ayia Napa (Kiprā) notika septītā Eiropas konference par e-apmācību (The 7th European Conference on eLearning), kurā ar referātu „Learner's Support in the Concept Map Based Knowledge Assessment System” piedalījās lektore Alla Anohina un profesors Jānis Grundspeņķis.

bildes albumā

Pr, 2011-02-28 14:11