Sākums
n/a
Kas ir sistēmanalītiķis
 

Kas ir sistēmanalītiķis?

Sistēmanalītiķis – speciālists, kas analizē un izvērtē klientu prasības attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, procedūrām vai problēmām, veic zinātniskās pētniecības darbus, kā arī attīsta un īsteno priekšlikumus, ieteikumus un izstrādā plānus, lai uzlabotu pašreizējo vai jaunās informācijas sistēmas.
 
Īss profesijas apraksts http://stpk.cs.rtu.lv/saturs/profesijas-apraksts
 

Karjeras iespējas

 
http://money.usnews.com/careers/best-jobs/rankings/best-technology-jobs

 

Darba iespējas

Iespējas dabūt darbu kā sistēmanalītiķim ir labas pieaugošā pieprasījuma dēļ.
 
http://www.careers.govt.nz/jobs/information-technology/business-analyst/
 

Alga

http://www.computerworld.com/spring/salary-survey/2013/job_level/3
 

Kā kļūt par sistēmanalītiķi?

Izvēlies piemērotu studiju programmu!

 

Bakalaura studiju programma

Datorsistēmas
Virziens: Datorsistēmu projektēšana
Grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
DSP105 Ievads studiju nozarē
DSP201 Datu bāzu vadības sistēmas
DSP303 Lielu datu bāzu tehnoloģija
DSP332 Mākslīgā intelekta pamati
DSP341 Datorsistēmu projektēšanas pamati
DSP342 Sistēmu teorijas metodes
DSP347 Sistēmu inženierija
DSP344 Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
DIP381 Operētājsistēmas
DIP217 Lietojumprogrammatūra
DPI343 Datoru organizācija un asambleri
DIP383 Programmatūras izstrādes tehnoloģija
DIP106 Risinājumu algoritmizācija un programmēšana
DAA300 Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati
DSP202 Diskrētās struktūras datorzinātnēs
DIP203 Datu struktūras
DIP208 Programmēšanas valodas
DMS214 Gadījuma procesi
DPI230 Objektorientētā programmēšana
DOP201 Ievads operāciju pētīšanā
DMI201 Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati
DST203 Ievads datoru arhitektūrā
DOP204 Skaitliskās metodes
DOP319 Datoru tīkli
DAI241 Automātikas pamati
DDM101 Matemātika
DIM204 Diskrētā matemātika
DMS212 Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
MFZ101 Fizika
HFL118 Sociālās attīstības modeļi
HFA101 Sports
 
 

Maģistra studiju programmas

Datorsistēmas (akadēmiskā)
Virziens: Datorsistēmu projektēšana
Grāds: Inženierzinātņu akadēmiskā maģistra grāds datorsistēmās
Biznesa informātika (akadēmiskā)
Grāds: Inženierzinātņu akadēmiskā maģistra grāds biznesa informātikā
(Angļu valodā, vakaros, maksas)
http://bi.rtu.lv
Datorsistēmas (profesionālā – ar praksi)
Virziens: Datorsistēmu projektēšana
Grāds: Profesionālais maģistra grāds datorsistēmās un sistēmanalītiķa 5. līmeņa kvalifikācija
Priekšmetu nosaukumi KP Priekšmetu nosaukumi KP Priekšmetu nosaukumi Akad. bak. Prof. bak.
KP KP
Sistēmu un procesu teorija 4 Sistēmu teorija 4 Datorsistēmu projektēšanas rīku komplekts 3 3
Prasību inženierija 4 Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija 4 Informācijas sistēmu metodoloģijas 3 3
Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi 4 Portfeļvadības tehnoloģijas 4 Programmatūras plānošana un metroloģija 3 3
Objektorientēta sistēmanalīze 4 Servisu zinātne, vadība un inženierija 4 PROLOG loģiskā programmēšana 3 3
Procesu programmēšana 4 Biznesa procesu vadība un inženierija 4 Procesorientēta sistēmu izstrāde (projekts) 2  
Lielās datu bāzes 4 Modernās datu tehnoloģijas 4 Lielu datu bāzu administrēšana 3 3
Mākslīgais intelekts 4 Īpaši programmatūras lietojumi* 4 Intelektuālu sistēmu projektēšanas metodes   3
Zināšanu vadība 4 Zināšanu vadības sistēmas 4 Intelektuālu sistēmu izstrādes metodes (projekts) 3  
Darba aizsardzības pamati 1 Kvalitātes, riska un drošības tehnoloģijas 4 Projektu kvalitātes vadība 3 3
Risinājumu datorizēta apstrāde 4 Biznesa analītika 4 Multibāzu sistēmas   3
Informācijas sistēmas un CASE rīki 4 Uzņēmumu informācijas sistēmas* 4 CASE rīki datu bāzu projektēšanā 4 4
Specializētas datu apstrādes tehnoloģijas 4 Tīklošana* 2 Datortīklu operētājsistēmas 3 3
Objektorientētās programmatūras attīstība 4 e-Biznesa risinājumi 4 Sadalītu datu apstrāde datoru tīklos 3 3
Datorsistēmu projektēšanas (projektēšanas metožu) zinātniskais seminārs 2 Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā 2 Tehniskā nodrošinājuma sistēmas un komunikācija 2  
Datorsistēmu projektēšanas metožu zinātniskais seminārs 2     Multibāzu sistēmas (projekts) 3  
Papildus specializējošais priekšmets/-i 4  
Humanitārie un sociālie studiju priekšmeti (nodrošina Inženierekonomikas un vadības fakultāte) 4 Humanitārie un sociālie studiju priekšmeti
(nodrošina Rīgas Biznesa skola)
4 Humanitārie un sociālie studiju priekšmeti
(nodrošina Inženierekonomikas un vadības fakultāte)
2 2
Brīvās izvēles priekšmeti 4 Brīvās izvēles priekšmeti 4 Prakse ar projekta daļu 32 6
Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 20 Maģistra darbs 26 20
KOPĀ 81 KOPĀ 80 KOPĀ 104 62
* specializējošo priekšmetu grupas
 
Vairāk informācijas meklē RTU Studiju programmu reģistrā https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub
 
Par  Lietišķo datorsistēmu institūta koordinētajām studiju programmām
 


       

 


Ko par sistēmanalītiķa darbu saka paši sistēmanalītiķi?

 

Par sistēmalītiķa darbu stāsta RTU absolvente Gundega Lazdāne

Darbs

Sistēmanalītiķi strādā dažādos uzņēmumos. Viņu amats bieži vien tiek saukts savādāk, bet pienākumi ir līdzīgi tālāk minētajiem.

Piemēram, Andris, kurš ir programmētājs firmā „IT Alise”, kas piedalās arī sistēmas projektēšanā, izstrādē un uzturēšanā, par saviem galvenajiem pienākumiem uzskata programmatūras izstrādi, kļūdu labošanu, kā arī tādu problēmu risināšanu, kas ir pielaistas sistēmas analīzes un projektēšanas fāzēs. Viņam bieži jāpiedalās intervijās ar klientu, ja runa ir par strādājošas sistēmas kļūdainu darbību, vai arī intervijās, kas saistītas ar sistēmas papildināšanu.

Matīss, kurš pēc profesijas skaitās datortīklu projektētājs "Valsts Informācijas Tīkla aģentūrā", veic arī sistēmanalītiķa pienākumus. Viņš ikdienā brauc pie klientiem, kas ir pieprasījuši interneta pieslēgumu vai arī citus pakalpojumus, pārbauda, vai materiālā bāze ir pietiekoša. Pēc tam notiek projektu rakstīšana, kas tālāk tiek nodoti izpildei tehniskajam departamentam. Papildus viņa pienākumos ietilpst jaunu tīklu risinājumu un pieprasījuma realizācijas meklēšana.

Jānis strādā starptautiskā firmā "Exigen" par biznesa procesu analītiķi. Viņa pienākumos ietilpst ar GRADE rīka palīdzību būvēt lielu organizāciju modeļus. Viņš piedalās dažādu starptautisku projektu izstrādē (Austrālija, ASV, Vācija, Kanāda). Kopā ar kolēģiem Jānis ir piedalījies vairāku lielu organizāciju modelēšanā arī Latvijā. Modeļu veidošana palīdz atklāt pretrunas un nepilnības pirmajos projekta etapos, kas ir svarīgi lielu un dārgu informācijas sistēmu būvēšanā.

Vissvarīgākā sistēmanalītiķa prasme ir lieliskas komunikācijas spējas. Sistēmanalītiķim jāspēj viegli saprasties ar cilvēkiem, jābūt labam klausītājam (intervijās) un jāreaģē uz cilvēku teikto.

Zināšanas par tehnoloģijām arī ir svarīgas. Sistēmanalītiķim nav jāpārzina sarežģītas programmēšanas valodas, bet atbilstošas zināšanas var noderēt. Vēlamas pamatzināšanas dažādos ar to saistītos virzienos (programmēšanas valodas, datu bāzu vadības sistēmas, aparatūras veidi, komunikācijas ierīces utt. ). Tāpat arī sistēmanalītiķim jāspēj novērtēt programmētāju tehniskās iespējas un ierobežojumi. Bez šādām zināšanām sistēmanalītiķis nevarēs izvēlēties labākos risinājumus.

Svarīgas ir arī biznesa zināšanas. Protams, sistēmanalītiķim nav jābūt biznesa ekspertam, bet atbilstoša izpratne ir nepieciešama. Piemēram, sistēmanalītiķim, kurš veido grāmatvedības informācijas sistēmu, vajadzētu saprast atšķirību starp debetu un kredītu. Sistēmanalītiķim jāspēj novērtēt situācija un jāatrod tai piemērotākie risinājumi.


 

 

 

Sistēmanalītiķis

 

Papildus resursi internetā