Sākums
n/a
Profesijas apraksts
 

Sistēmanalītiķi

Sistēmanalītiķis ir cilvēks, kas veic kādas jaunas sistēmas plānošanu un izveidi vai arī pārplāno/uzlabo kādu jau esošu sistēmu, lai, piemēram, nodrošinātu esošas sistēmas spēju sadarboties ar kādu citu sistēmu. Visbiežāk sistēma, pie kuras strādā sistēmanalītiķis, ir programmatūra. Sistēmanalītiķis izstrādā prasības IT risinājumam, par pamatu ņemot biznesa procesu analīzi, kas dažādos projektos var būt visai atšķirīga un darbietilpīga, un piedalās šo risinājumu attīstīšanā. Sistēmanalītiķim jāspēj izstrādāt sistēmas prasības atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, jāspēj organizēt un vadīt sistēmanalītiķu darba grupu, izstrādāt dokumentāciju, kā arī sistemātiski pilnveidot savas zināšanas un prasmes. Ir jāievēro standarti un jālieto piemērota metodika.

Sistēmanalītiķa darba neatņemama sastāvdaļa ir cilvēku, kas strādās ar jauno sistēmu, aptaujāšana, lai noskaidrotu to, kādai jābūt jaunizveidojamai sistēmai, t.i, kādas funkcijas tai jāspēj veikt. Cilvēku aptaujāšana ir svarīga projekta daļa. Ir jāprot apvienot aptaujāto cilvēku vēlmes tā, lai visi būtu apmierināti. Tieši tāpēc sistēmanalītiķim ir jāprot domāt abstrakti, lai varētu rast risinājumu tam, kādas būs sistēmas sastāvdaļas, kā tās sadarbosies un kas ir svarīgi, lai noteiktu darbu prioritātes. Lai fiksētu savas idejas, sistēmanalītiķim ļoti daudz ir jāizmanto visdažādākā veida diagrammas, lai parādītu sistēmas uzbūvi, tās sastāvdaļas un to sadarbību. Bieži nākas sistēmu pārplānot, jo rodas idejas kā sistēmas darbu padarīt efektīvāku, vienkāršāku, lētāku, vai arī jāievēro sistēmu ierobežojošās prasības.

Kad sistēma ir izplānota, to ir nepieciešams realizēt. Ne vienmēr izplānoto sistēmu var realizēt ar esošiem risinājumiem, bieži ir nepieciešami jauni risinājumi, piemēram, jaunas datorprogrammas. Tādā gadījumā sistēmanalītiķis sīki apraksta kādai jābūt jaunizveidojamai programmai, lai programmētāji zinātu, kas tieši viņiem ir jāizstrādā.

Sistēmanalītiķi bieži strādā komandās un nepārtraukti apmainās ar idejām, lai vienotos, kura no tām ir labāka. Tā kā šis ir diezgan radošs darbs, tad projekta realizācija var būt ļoti dažāda. Bieži gadās neparedzētas aiztures/problēmas, kā rezultātā nākas strādāt virsstundas, jo projekts jārealizē tam atvēlētajā laika periodā.

Kad sistēma darbojas, sistēmanalītiķis piedalās tās testēšanā, lai noskaidrotu vai sistēma strādā tieši tā kā plānots un ne savādāk. Sistēmanalītiķim jāpārbauda sistēmas funkcionālā un arī nefunkcionālā darbība, piemēram, veiktspēja, kas nav mazsvarīga.

Paralēli jaunu projektu realizēšanai, sistēmanalītiķim nepārtraukti jāturpina papildināt savas zināšanas. Ir jāseko līdzi visiem jaunumiem, jāmācās izmantot jaunas tehnoloģijas. Zināšanas jāpaplašina arī katrā jauna veida projektā, jo, lai varētu izstrādāt jaunu sistēmu, sistēmanalītiķim ir jāapgūst attiecīgās nozares pamatzināšanas.

Sistēmanalītiķa pienākumi

 1. Analizēt eksistējošās biznesa operācijas un informācijas sistēmas (datorizētas vai nē).
 2. Pētīt tehnoloģijas virzienus, kā tie attīstās.
 3. Pētīt biznesa virzienus un pazīt konkurentus.
 4. Ierosināt alternatīvus biznesa problēmu risinājumus.Pamatot savu izvēli.
 5. Ieteikt tehnoloģiskos produktus (aparatūru un programmatūru) pirkšanai.
 6. Projektēt jaunas sistēmas, kas ietver procesu plūsmu, lietotāja interfeisu, ziņojumus un drošības pasākumus.
 7. Sagatavot mācību materiālus jaunās sistēmas lietotājiem.
 8. Kontrolēt jaunās sistēmas īstenošanu.

Prasmes un īpašības

 1. Lieliskas komunikācijas spējas (rakstiski un mutiski).
 2. Prasme risināt problēmas.
 3. Prasme novērtēt biznesa mērķus.
 4. Spēja vadīt cilvēkus cauri pārmaiņu periodam.
 5. Pacietība.
 6. Radoša pieeja.

Sistēmanalītiķus pēc to darba pienākumiem var iedalīt vairākās grupās:

Informācijas sistēmanalītiķis - programmēšanas speciālists, kurš var strādāt dažādu zinātņu un prakses priekšmetu nozarēs uz informācijas sistēmu un tehnoloģiju vispusīgas zināšanas pamata.

Sistēmanalītiķis-programmētājs - projektē un rada praksei nepieciešamos konkurentspējīgos programlīdzekļus un datoru informācijas sistēmas, tās nodrošinot ar nepieciešamu dokumentāciju un ekspluatācijas pavadīšanu.

Biznesa sistēmu analītiķis - pēta biznesa procesus un informācijas plūsmas, izmantojot biznesa modelēšanu (biznesa procesu modelēšanu) un datu modelēšanu

Datu bāzes analītiķis - izstrādā un uztur datu bāzes, garantē informācijas pieeju lietotāj iem, izstrādā datu bāžu informācijas sistēmas. Veic datu bāžu analīzi dažādās nozarēs: ražošana, vadība, informācija.