Sākums
n/a
Projekti
 
Pētījuma tēma: Izglītība
No: 2013-10-01 Līdz: 2016-09-30

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes zinātnieki ir iesaistījušies LLP Erasmus programmas projektā „Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere - FETCH”. 

Projekta izpildes termiņš: 01.10.2013.-30.09.2016.

Projekta koordinators: Ruses Universitāte (Bulgārija).

Informācija par projektu: http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=gsIndex

Ir jāatzīmē, ka tikai 7 projekta pieteikumi saņēma finansējumu LLP Erasmus programmas konkursā. Pie tam minētais projekts tika novērtēts kā vislabākais projekts. Projekta konsorciju veido partneri no 67 universitātēm un uzņēmumiem no 35 Eiropas valstīm. Projekta galvenā uzmanība ir vērsta uz tehnoloģiju izmantošanu studiju procesā.

Projekta mērķis: Ieviest izglītībā inovatīvas tehnoloģijas tādas kā mobilās ierīces, sociālie tīkli, interaktīvi rīki, u.t.t un izstrādāt integrētu vidi izglītībai datorzinātnes nozarē. Divi galvenie rezultāti, kurus ir plānots sasniegt šajā projektā, ir Eiropas līmeņa stratēģisks ietvars un Eiropas līmeņa novērtēšanas ietvars izglītībai datorzinātnes nozarē.

RTU šajā projektā pārstāv šādi STPK zinātnieki: prof. J. Grundspeņķis, docente A. Anohina-Naumeca, zin.asist. S. Petroviča un pētniece M. Strautmane.

Tas nav pirmais šāda līmeņa projekts, kas tiek īstenots sadarbībā ar Ruses Universitāti. 2011.gada RTU ir ieguvusi „Zelta partnera” statusu un balvu no minētās Bulgārijas universitātes par ilggadīgu un aktīvu STP katedras personāla un studentu dalību kopējos starptautiskajos projektos.

No: 2011-04-01 Līdz: 2013-12-30

Projekta vadītājs: L. Novickis (Lietišķo datorsistēmu programmatūras profesora grupa)

Projekta izpildītāji no STPK: J.Grundspeņķis, E. Lavendelis

Citi projekta partneri:  LDI Informātikas un programmēšanas katedra

Mērķis: Pielietot intelektuālus aģentus, modelēšanu un tīmekļa tehnoloģijas, lai izstrādātu intelektuālu apdrošināšanas sistēmu, kas spēj automatizēt apdrošināšanā veicamos uzdevumus

Projektu finansē/projekta veids: ERAF projekts

No: 2010-12-01 Līdz: 2013-11-30

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis (zinātniskais vadītājs)

Projekta izpildītāji no STPK: A. Grabovskis, E. Lavendelis, A. Liekna, A. Ņikitenko, I. Zeltmate, A.Anohina-Naumeca, K.Priedniece

Citi projekta partneri: LLU, —SIA “Terra Virtuala” (iRobot pārstāvis Latvijā)

Mērķis: Darba efektivitātes paaugstināšana un ražošanas procesa negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana bioloģiskajā lauksaimniecībā, izstrādājot intelektuālu daudzaģentu robotizētu sistēmu tehnoloģiju. Apvienojot daudzaģentu sistēmu un robotizētu platformu pielietojumu priekšrocības, kā arī to piemērojot un praktiski aprobējot konkrētu uzdevumu risināšanai, radīt tehnoloģiju, kas būtiski palielinātu darba ražīgumu bioloģiskās lauksaimniecības izvēlēto uzdevumu veikšanai.

Projektu finansē/projekta veids: ERAF projekts

Projekta vietne: http://www.rtu.lv/content/view/5226/1867/lang,lv/

Projekta atskaite: 2012.gada 1.decembris – 2013.gada 31.maijs

Daudzaģentu sistēmas koncepcija

Robotu komunikācijas metode - risinājums

Programmatūras apraksts – daudzaģentu programmatūra

Pētījuma apraksts daudzaģentu sistēmu jomā

Robotu pašlokalizācijas metode pielietojumiem iekštelpās

 

 

Pētījuma tēma: Informācijas sistēmas
No: 2010-01-04 Līdz: 2012-12-31

Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu

Projekta iesniedzējs: APP Latvijas Valsts augļkopības institūts

Projekta sadarbības partneri: APP „Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta zinātniskā vadītāja: Inga Moročko-Bičevska (Latvijas Valsts augļkopības institūts)

Projekta galvenais izpildītājs: J.Eiduks

Projekta uzpildītāji (RTU): A.Stepanovs, L.Sudraba, K.Romans, A. Plečs

Izpildes termiņš: 04.01.2010. – 31.12.2012

Projekta mērķis ir zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu. Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā LR Dobelē, Salaspilī un Rīgā, sadarbojoties LV Augļkopības institūtam (projekta iesniedzējs) ar LV Mežzinātnes institūtu “Silava” un Rīgas Tehnisko universitāti (sadarbības partneri). Projektā paredzēts veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, kurš aptver dārzkopības, mežzinātnes, pārtikas un informācijas tehnoloģijas nozares.

Paredzētās aktivitātes:

  1. projekta vadība;
  2. jaunas starpdisciplināras zinātniskās grupas izveide;
  3. zinātniskā pētījuma īstenošana 4 virzienos - augu patogēnu populāciju ģenētikas un augu rezistences mehānismu izpēte, šķirņu izvērtēšana un jaunu produktu izstrāde, bioloģisko resursu pētnieciskās informācijas sistēmas izveide;
  4. sadarbības veicināšana ar pētniecības institūtiem, augstskolām un komersantiem;
  5. publicitātes pasākumu īstenošana;
  6. jaunu darba vietu izveide projektā iesaistītajās institūcijās. Projekta īstenošanas rezultātā papildus zinātnei uz vienlīdzīgiem pamatiem tiks piesaistīti un sagatavoti augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki un izveidotas jaunas darba vietas, veikts nozarēm svarīgs zinātnisks pētījums un veicināta izglītības, pētniecības iestāžu un komersantu sadarbība.

Saites:

http://www.lvai.lv/ESF2/ESF2projekts-par%20projektu.html

http://sites.google.com/site/esfcilvekresursuprojekts/

Projektu finansē: Eiropas Sociālais fonds

Pētījuma tēma: apmācība darbavietā
No: 2010-10-01 Līdz: 2012-09-30

Projekta vadītājs: V.Šitikovs

Projekta numurs: 510022-LLP-1-22010-1-UK-ERASMUS-ECUE

Projekta izpildītāji no STPK: V.Vinogradova, A.Anohina-Naumeca, S.Petroviča

Citi projekta partneri: Stafordšīres universitāte (Lielbritānija), Eiropas iniciatīvu pētniecības centrs (Itālija), Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija), Lodzas universitāte (Polija), Dienviddānijas universitāte (Dānija)

Mērķis: Projekta WBLQUAL mērķis ir radīt efektīvāku veidu, kā uzlabot prasmju un uzvedību darba pamatā darbinieku, izmantojot akadēmisko darba vietas balstītas programmas.Veicot plašu izpēti katrā no 3 dalībniekiem (augstākas izglītības iestāde, darba devējs, students), dažādās akadēmiskās iestādes, visā valsts mēroga šķēršļi, gan vairākās nodarbinātības sektorus, projekta mērķis ir iegūt dziļu izpratni par jautājumiem, stimuliem un šķēršļiem kas tur šo trīs partneru vienošanos un formulēt trīspusēju pieeju darba vietas balstītas kvalifikācijas Eiropas Savienībā.

Projektu finansē/projekta veids: LLP Erasmus

Projekta vietne: http://www.wblqual.com