Sākums
n/a
Projekti
 
Pētījuma tēma: Jēdzienu tīkli
No: 2009-03-01 Līdz: 2009-12-31
Intelektuālas adaptīvas daudzaģentu zināšanu vērtēšanas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz jēdzienu tīklu salīdzināšanas algoritmiem un jēdzienu tīklu līdzības noteikšanas matemātisko modeli
Development of the intelligent adaptive multiagent knowledge assessment system based on comparison algorithms of concept maps and mathematical model for the determination of concept maps similarity

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji: jaunā zinātniece- A. Anohina (LDI), doktorants- R. Lukašenko (STPK), maģistranti- M. Viļķelis (Informācijas Tehnoloģijas institūts), M. Strautmane (LDI), A. Lanka (Humanitārais institūts), L.Novickis (LDI), J. Rudzītis (Transporta un mašīnzinību fakultātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūts), V.Kārkliņš (RTU Liepājas filiāle)

Izpildes termiņš: 01.03.2009- 31.12.2009.

Projekta mērķis ir attīstīt esošo jēdzienu tīklos sakņoto intelektuālo adaptīvo zināšanu vērtēšanas sistēmu, kas pamatojas uz jēdzienu tīklu salīdzināšanas algoritmiem un jēdzienu tīklu līdzības noteikšanas matemātisko modeli un piedāvā paplašinātu jēdzienu tīklos sakņotu uzdevumu klāstu.

Projektu finansē: Rīgas Tehniskā Universitāte
Pētījuma tēma: Mākslīgais intelekts
No: 2009-01-01 Līdz: 2009-12-31

LZP Grants Nr.09.1269 "Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstīta intelektuālas lietišķās programmatūras izstrāde".

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji: J.Grundspeņķis A.Anohina G.Burovs L.Novickis M.Uhanova T.Rikure S.Grundspeņķe I.Zeltmate M.Strautmane G.Vītols E.Lavendelis A.Mislēvičs D.Pozdņakovs K.Osis A.Lesovskis V.Kotovs

Izpildes termiņš: 01.01.2009 - 31.12.2009

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu pieeju intelektuālo lietišķo datorsistēmu izstrādei, kas pamatojas uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām un praktiski tiek realizēta integrēta tipveida karkasa (framework) veidā.

No: 2009-01-01 Līdz: 2009-12-31

Projekta vadītājs: M.Kirikova

Projekta nr.: 09.1245

Projekta izpildītāji no STPK: Renāte Strazdiņa, Ligita Bušinska, Jānis Makņa, Ludmila Peņicina, Anita Finke

Citi projekta partneri: Uldis Sukovskis (Lietišķo datorzinātņu katedra), Edgars Rencis (Latvijas Universitāte)

Mērķis:  Izstrādāt teorētiski pamatotas, spējās (agile) sistēmu izstrādes principos sakņotas informācijas sistēmu vadības metodes un modeļus, kas ļautu veidot un pārvaldīt uzņēmuma izmaiņām sekotspējīgas informācijas sistēmas, kā arī veicinātu pēc iespējas pilnīgāku informācijas sistēmā ieguldītā zināšanu potenciāla izmantošanu.

Projektu finansē/projekta veids: LZP grants

Pētījuma tēma: Jēdzienu tīkli
No: 2008-03-01 Līdz: 2008-12-31

Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā
Implementation of adaptive feedback in the concept map based intelligent knowledge assessment system

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji: jaunā zinātniece- A. Anohina (LDI), doktorants- R. Lukašenko (STPK), maģistranti- M. Viļķelis (Informācijas Tehnoloģijas institūts), M. Znotiņa (LDI), A. Lanka (Humanitārais institūts), J. Rudzītis (Transporta un mašīnzinību fakultātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūts)

Izpildes termiņš: 01.03.2008- 31.12.2008.

Projekta mērķis ir attīstīt iepriekšējos projektos izstrādāto jēdzienu tīklos sakņoto intelektuālo sistēmu studentu zināšanu vērtēšanai, ietverot tajā adaptīvu atgriezenisko saišu nodrošināšanu atbilstoši katra studenta raksturojumiem, kā arī pilnveidojot studentu jēdzienu tīklu vērtēšanas mehānismu un paaugstinot sistēmas drošumu.

Projektu finansē: Latvijas Republikas Izglītības Ministrija

Pētījuma tēma: Izglītība
No: 2007-10-01 Līdz: 2008-09-15

Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde
Development of the prototype for the support of inter-institutional flow of knowledge

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: Jānis Grundspeņķis, Ģirts Vulfs, Uldis Sukovskis, Mārīte Kirikova, Inese Urpena, Ilze Andersone, Valts Ausmanis, Renāte Strazdiņa, Ginta Štāle, Viktorija Vinogradova, Jūlija Stetjuka, Ligita Bušinska

Izpildes termiņš: 01.10.2007- 15.09.2008.

Projekta mērķis ir izveidot sistēmu, kas adekvāti atspoguļotu potenciālās izmaiņas reflektantu zināšanās un ļautu augstskolai savlaicīgi sagatavoties noteikta studentu kontingenta uzņemšanai, kā arī dot kvalitatīvu atgriezenisko saiti tām institūcijām, kuras ir iesaistītas gan skolnieku, gan skolotāju apmācībā.

Projektu finansē: Rīgas Tehniskā universitāte