Sākums
n/a
Projekti
 
Pētījuma tēma: Izglītība
No: 2006-02-01 Līdz: 2006-12-15

Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības atbalstam

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: doktoranti - R. Sprice (LDI), A. Pozdņakova (LDI), M. Ivanovs (LDI); maģistranti - D. Pozdņakovs (LDI), E. Lavendelis (LDI) L. Stankeviča (LDI), D. Atvare (LDI); jaunā zinātniece - O. Ņikiforova (LDI); akadēmiskais personāls - J. Osis (LDI), Z. Markovičs (DADI), U. Sukovskis (LDI), P. Rusakovs (LDI).

Izpildes termiņš: 01.02.2006- 15.12.2006

Mērķis: Apzināt pašreizējo stāvokli RTU zinātniskās darbības atbalsta jomā, kā arī noskaidrot un atspoguļot RTU zinātniskās darbības vīziju, misiju un stratēģiju. Balstoties uz iegūto informāciju, zināšanu pārvaldības un biznesa procesu analīzes kontekstā, izstrādāt jaunās zinātniskās darbības atbalsta informācijas sistēmas koncepciju un tās realizācijas stratēģiju, kā arī praktiski realizēt vienu no koncepcijā paredzētajiem informācijas sistēmas komponentiem tā prototipa vai pabeigtas apakšsistēmas veidā.

Projektu finansē: Izglītības un zinātnes ministrija

Līdz: 2006-08-01

Eiropas Komisijas 6 ietvarprogrammas projekts eLOGMAR-M (http://elogmar-m.org). Projekta mērķis ir izveidot sadarbības vidi (ne tikai WEB lapu formātā, bet arī ar mobilo sakaru palīdzību- izmantojot WAP protokolu ar GPRS iespējām), kurā būtu iespējams atrast informāciju par valstu loģistiku. Projektā piedalās tādas valstis, kā: Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Apvienotā Karaliste, Vācija, Grieķija un Ķīna.

Katedru, kā vienus no projekta partneriem, pārstāv profesors J.Grundspeņķis un maģistrante V.Graudiņa.
Projekta izpildes termiņš ir 2006.gada augusts.

Pētījuma tēma: Izglītība
Līdz: 2006-06-30

Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansēts projekts “Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā”. Projekta mērķis ir apkopot, izanalizēt un plaši izplatīt informāciju par studijām RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē (DITf) un karjeras iespējām datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas nozarē.

Projektā piedalās: M.Kirikova (projekta vadītāja), J.Sprukts, V.Vinogradova, V.Graudiņa, I.Valkovska, J.Lavendels, V.Šitikovs, M.Ziema, V.Šaicāne, L.Siņica, L.Albrekte un J.Murovskis.

Projekta izpildes termiņš: 30.06.2006.

Pētījuma tēma: Izglītība
Līdz: 2006-03-31

Leonardo da Vinči projekta „Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās mācību programmās sociālo sistēmu imitāciju modelēšanā un pētniecībā (SocSimNet)” mērķis ir samazināt tautsaimniecībā disproporciju starp sociālo un inženierzinātņu speciālistiem demokrātiskā un ekonomiski izdevīgā veidā. Projekta rezultāts būs starpdisciplināras maģistrantūras programmas un kursa „Sociālu sistēmu imitāciju modelēšanas tehnoloģijas un līdzekļi” sagatavošanu.

Izpildītāji no STPK ir prof. J.Grundspeņķis, asistente V.Graudiņa, laborants D.Pozdņakovs.

Projekta izpildes termiņš: 31.03.2006

Līdz: 2005-01-01

Fakultātes projekts - „Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam”. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu metodiku studentu zināšanu vērtēšanai, pamatojoties uz e-studiju, pedagoģijas un mākslīgā intelekta metožu un pētījumu rezultātu integrāciju, un īstenot to intelektuālā datorsistēmā.

Projektā piedalās pārstāvji no STP katedras: J.Grundspeņķis (projekta vadītājs), A.Anohina, M.Kirikova, V.Vinogradova, D.Apšvalka; RTU tālmācības centra- B.Žuga un RTU humanitārā institūta- I.Lapiņa.