Sākums
n/a
Projekti
 
Līdz: 2004-02-01

Abu Dabi (Apvienotie Arābu Emirāti) vīriešu koledžas finansētais multimediju mācību kurss- „SQL Fundamental” tapis sadarbībā ar RTU Tālmācības centru.

Projekts tika pabeigts 2004.gada februārī, un tajā kā konsultants kursa satura izstrādē piedalījās katedras asistente V.Vinogradova.

Līdz: 2004-01-01

Latvijas Zinātnes padomes finansētais grants „Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās”. Darba rezultātā tika izstrādātas jaunas organizāciju zināšanu pārvaldībai un procesu reversai inženierijai piemērotas intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšanas metodes.

Projekts tika pabeigts 2004.gadā, un balstoties uz šī darba rezultātiem tiek realizēti jauni projekti. Galvenie darba izpildītāji: profesors. J.Grundspeņķis, asoc.profesore M.Kirikova, asistente. L.Survilo, D.Āboltiņa un I.Tihenko.

Pētījuma tēma: Izglītība
Līdz: 2003-10-01

Eiropas Komisijas SOCRATES/ERASMUS ietvaros finansētais MOCURIS (Modern Curriculum in Information Systems at Master Level). Projekta rezultāts ir mācību programma maģistrantūrai ar visiem palīgmateriāliem (slaidi, lekciju materiāli (pasniedzējiem), testu un eksāmenu jautājumi ).

Katedru projektā pārstāvēja: profesors. J.Grundspeņķis, asoc.profesore M.Kirikova, asoc.profesors J.Eiduks. Projekta izpildes termiņš- 2003.gada rudens.

Līdz: 2000-12-01
Latvijas Zinātnes padomes finansētais grants "Intelektuāla daudzlīmeņu meta-modeļu apstrādes sistēma struktūrlīdzekļu konstruēšanai". Darba rezultāts ir intelektuālas sistēmas čaula, kas apstrādājot daudzlīmeņu meta-modeļus, padarītu relatīvi vienkāršu un ērtu struktūrmodelēšanas, sistēmu analīzes un projektēšanas metožu izvēli, adaptāciju un realizāciju. Grants ir pabeigts 2000.gada decembrī, un tā galvenie izpildītāji: profesors J.Grundspeņķis, asoc. profesore M.Kirikova, asoc. profesors J.Eiduks.